Geschiedenis

In het oude archief is de oudste brief over handbal in Wijchen gedateerd op 17 juni 1971. Er was een organiserend comité opgericht bestaande uit H. van Vuure, Th. Borsten en A. de Haan, dat middels een strooifolder alle Wijchenaren uitnodigde voor een demonstratiewedstrijd.

Op 19 juni 1971 werd deze gespeeld om 19.30 uur in de Van Thielhal met als tegenstander Groesbeeks Glorie. Het was tevens de bedoeling, dat er aanmeldingen voor een te vormen bestuur zouden binnenkomen. Binnen twee weken werd onze vereniging opgericht. In het bestuur namen in elk geval zitting: A. Stevens, voorzitter, Jos de Hoo. vice voorzitter, Elly Torenbeek, penningmeester, terwijl H. van Vuure secretaris werd.

Op 5 april 1972 werd dit bestuur opgevolgd door Ton Vrolijks als voorzitter, Rob van Lin als secretaris en Ger Janssen was penningmeester.Daarna zijn secretariaat en penningmeesterschap voor kortere periode vaker gewisseld, doch de notulen van bepaalde perioden zijn niet bewaard gebleven. Ton Vrolijks is met een kleine onderbreking sedertdien voorzitter gebleven tot maart 1985.

Op 30 oktober 1979 werd genotuleerd op de algemene ledenvergadering, dat hij de functies van voorzitter, penningmeester, secretaris en begeleiding van meisjes pupillen, aspiranten en junioren verzorgde. We kunnen gerust stellen dat zonder de inzet van Ton Vrolijks de vereniging al lang ter ziele was geweest, vandaar ook dat hij tot erelid van onze vereniging benoemd is. Nu kunnen we echter zeggen dat we een bloeiende vereniging hebben.

In 2003 werd, als een van de eerste verenigingen van district oost, gestart met een jeugdraad welke als een klankbord voor het bestuur functioneert.