Contributie

De contributie verschilt per leeftijdscategorie en is bepaald volgens de tabel hieronder. Je betaalt het bedrag in de kolom 2017-18. De overige bedragen geven aan hoe de contributie is opgebouwd. Onder de tabel vind je een toelichting daarover.

Peildatum voor een leeftijdscategorie is 31 december van het seizoen waarvoor de contributie is verschuldigd. Wordt je bijvoorbeeld op 10 december 13 jaar, dan betaal je volgens de C-jeugd categorie. Wordt je daarentegen pas op 10 januari 13 jaar, en was je dus op 31 december nog 12, dan betaal je nog volgens de D-jeugd categorie.

De contributie dient door de leden bij vooruitbetaling te worden voldaan in één keer voor 1 november of in drie ongeveer gelijke termijnen in oktober, december en februari. De penningmeester communiceert per e-mail en de nieuwsbrief de termijnen en termijnbetalingen.

Let wel: De contributie is verschuldigd voor het hele seizoen. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap leidt niet tot kwijting van contributie.  Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden uiterlijk een maand voor het einde van het seizoen (dus voor 1 juni), schriftelijk via de secretaris van de vereniging (theflyers@handbal.nl). Het niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap betekent dat het hele contributiebedrag voor het nieuwe seizoen is verschuldigd.

 

Categorie

Leeftijd op 31 december 2017

Contributie
 2017-18

              Opbouw contributie*

 

 

Basis-bedrag

Afdrachten NHV

Kabouter

6 jaar of jonger

75,00

65,00

0,80

F-jeugd

7 of 8 jaar

90,00

70,00

20,55

E-jeugd

9 of 10 jaar

120,00

90,00

32,93

D-jeugd

11 of 12 jaar

145,00

110,00

47,20

C-jeugd

13 of 14 jaar

160,00

130,00

52,20

B-jeugd

15 of 16 jaar

170,00

130,00

56,13

A-jeugd

17 of 18 jaar

185,00

135,00

56,13

Dames senioren

19 jaar of ouder

270,00

185,00

94,55

Heren senioren

19 jaar of ouder

270,00

185,00

94,55

Recreanten

n.v.t.

100,00

80,00

20,80

 

*De contributie die je als lid moet betalen bestaat uit een basisbedrag vermeerderd met de contributieafdrachten naar het NHV toe. Het basisbedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV en dekt ten minste de kosten van zaalhuur, trainers en overhead (na aftrek subsidie en met inachtneming dat het lidmaatschap betaalbaar moet blijven). De NHV-afdrachten worden bepaald door het NHV en bestaan uit een bedrag per lid en een bijdrage per team (dat wordt omgerekend naar een bijdrage per lid). De contributiebedragen die zo tot stand komen worden aan het begin van het seizoen door het bestuur definitief vastgesteld en afgerond naar realistische, ronde bedragen. De vermelde bedragen zijn door het bestuur op 30 augustus 2017 vastgesteld.