Gedragscode The Flyers

Bij The Flyers vinden we het belangrijk dat onze leden met plezier kunnen handballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Daarom vinden we een aantal normen en waarden bij de beoefening van de handbalsport erg belangrijk. Om die reden heeft het bestuur een gedragscode opgesteld voor iedereen die binnen onze vereniging actief is (leden, trainers & coaches, bestuurs- en commissieleden, overige vrijwilligers, publiek, enz.)  Het doel is dat The Flyers een ontmoetingsplaats blijft waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen handballen!

Onze algemene uitgangspunten zijn:
Handbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen handbal en zonder tegenstander geen wedstrijd.

  • We gedragen ons altijd sportief
  • We hebben altijd respect voor de ander
  • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan
  • Ik ben zuinig op jouw spullen, ben je dat ook op die van mij?
  • Afspraak is afspraak!
  • Geef altijd het goede voorbeeld
  • Spreek elkaar aan op het gedrag
  • Sportcentrum Arcus is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.

Gedragscode document:
Bovenstaande is slechts een samenvatting van een veel uitgebreider document waarin voor de specifieke groepen binnen de vereniging gedragsregels worden besproken. Klik voor de gehele gedragscode op: Gedragscode The Flyers 2011

Reageer